L’alcaldessa declara la guerra a la MAT

 • Núria Parlon critica que la línia passi per la Serralada de Marina i al costat de Les Oliveres
 • L’Ajuntament demana al Tribunal Suprem el soterrament del trajecte de Molt Alta Tensió

 • Notes de premsa de l’Ajuntament, de ICV-EUiA i del PSC

“Santa Coloma no està en contra del progrés, però sí d’una instal.lació que posa en perill una zona verda important per a la ciutadania”. Amb aquesta rotunditat s’ha expressat Núria Parlon aquest matí. En una roda de premsa, l’alcaldessa ha exigit a Red Eléctrica Española (REE) el soterrament de la Línia de Molt Alta Tensió (MAT) i anunciat que recorreran al Tribunal Suprem per defensar els “interessos generals” de la ciutat.

En el seu escrit al Suprem, l’Ajuntament explica que la instal · lació de la subestació es pretén ubicar a menys de 150 metres del barri de les Oliveres ia 75 metres de la zona de Can Franquesa, que compten amb 3.300 i 1.300 habitants, respectivament.

Nuria Parlon, amb els regidors Jordi Mas i Alexandra Sevilla.

L’Ajuntament sosté que REE en altres projectes similars, com els diferents trams de la MAT Setmenat-Bescanó-Juià-Santa Llogaia i Ramai, “va proposar allunyar les infraestructures de MAT de 400 kv a un mínim de 500 metres de les àrees urbanes”. A més, critiquen que no s’hagi realitzat prèviament al projecte de Santa Coloma un estudi d’avaluació d’impacte ambiental.

Mobilitzacions

L’alcaldessa va anunciar que l’Ajuntament donarà suport a les entitats ciutadanes que s’oposen al projecte de Red Eléctrica, amb les que es reuneix aquesta tarda. Núria Parlon va comparèixer davant els periodistes, acompanyada pels regidors Jordi Mas (PSC), Alexandra Sevilla (ICV-EUiA) i Susana Abelló (CiU), que integren l’equip de Govern Local.

Un portaveu de Gent de Gramenet ha expressat el seu malestar amb l’equip de Govern. “No hem assabentat de la roda de premsa per un periodista”, ha declarat. 

–  –  –

NOTA DE PREMSA ÍNTEGRA DE L’AJUNTAMENT:

Santa Coloma de Gramenet, 6 de juny de 2012.- L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha presidit avui una roda de premsa al Centre Cívic del Llatí, on té les seves oficines aquesta setmana pel programa de proximitat “L’Alcaldia als barris”, en la qual ha explicat que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va presentar el dilluns 4 de juny un recurs davant el Tribunal Supremo en el què demana que es paralitzi el projecte de creació d’una subestació elèctrica i una nova xarxa de Molt Alta Tensió (MAT), de 400 kilovolts,  al terme municipal d’aquesta ciutat. Aquests projectes els vol portar a terme Red Eléctrica Española (REE).  L’alcaldessa ha remarcat que l’Ajuntament no hi està d’acord ni en la forma ni el fons d’aquest projecte i recolzarà les iniciatives ciutadanes que es desenvolupin en contra de la MAT tal i com està prevista al terme municipal colomenc.

 A l’acte s’ha explicat que l’Ajuntament de Santa Coloma ha realitzat diverses oposicions als projectes de REE des de L’ANY 2007. Els motius que justifiquen el recurs de l’Ajuntament d’impugnació al Supremo són, entre d’altres, aquests:

 a)     La instal·lació de la subestació es pretén realitzar a menys de 150 Metres del barri de Les Oliveres i a 75 del barri de Can Franquesa, que compten amb més de 3.300  i 1.300 habitants, respectivament.  Referent a això cal assenyalar que Santa Coloma de Gramenet és un municipi amb aproximadament 120.000 habitants en 4 quilòmetres quadrats de sòl urbà, mitja hectàrea de sòl industrial i, la resta, és la Serralada de la Marina. Per tant, la realitat municipal és la d’un municipi densament poblat, amb escasses zones verdes (318 habitants /Ha de solc urbà segons l’anuari 2010 publicat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet). 

Aquesta realitat física –diu el recurs- xoca frontalment amb el criteri que ha vingut defensant i aplicant la pròpia REE en altres projectes similars, i especialment en els diferents trams de la línia MAT Sentmenat-Bescanó-Juià-Santa Llogaia i Ramal (Girona), on van proposar allunyar les infraestructures de MAT de 400 Kv un mínim de 500 metres de les àrees urbanes. La població afectada en aquestes poblacions és infinitament menor que la que resultarà exposada a Santa Coloma de Gramenet.

b)     Aquest fet, que en cap moment ha discutit ni la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya ni l’empresa Red Eléctrica Española, es veu agreujat davant la inexistència d’un Estudi d’Avaluació d’Impacte Ambiental.

 c)      La nova línia de 400 kv, que REE ha batejat com una modificació de línia, es tracta en realitat de la construcció d’una nova línia elèctrica d’alta tensió de més de 15 km i amb una tensió superior als 220 kv.

Segons el mateix contingut del recurs, estem davant la creació d’una nova línia d’alta tensió, ja que amb aquest inici i aquest final no existeix una línia d’alta tensió de 400 Kv, ni tan sol de 220 kv. L’única cosa que existeixen són diverses línies de 220 kv que comparteixen suports i algunes d’elles també els compartiran amb aquesta nova línia. 

Aquest extrem es fonamenta en informe tècnic realitzat per l’empresa MOST Enginyers, que ha analitzat l’arribada dels 400 Kv al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, a partir dels projectes i la documentació que per part de la Direcció general esmentada es va fer arribar durant la tramitació administrativa.

Impacte mediambiental

Passar una línia aèria de 220 *kv a una de 400 *kv –s’explica al recurs- provoca greus implicacions mediambientals: la consolidació d’un corredor elèctric aeri d’alta tensió d’entrada a l’àrea metropolitana de Barcelona, l’augment dels nivells dels camps electromagnètics, la creació de noves esteses, torres, pòrtics, etc. L’afectació mediambiental del traçat de les línies existents de 200 kv no és nul·la i tampoc ho serà una vegada convertides a 400 kv. 

A això cal afegir els efectes cumulatius dels diferents projectes associats a l’arribada dels 400 kv a Barcelona per Santa Coloma de Gramenet i a les línies d’alta tensió ja existents en el municipi. Entre uns i altres, conflueixen en aquesta zona els projectes de la subestació de 400 kv, l’arribada de la línia de 400 kv, la continuïtat de la mateixa cap a Barcelona i les 4 línies de 220 kv provinents de la subestació de la Roca i de la subestació de Sant Just. 

En cap moment –es remarca- s’han valorat ni els impactes ja existents ni els que es produiran per la creació de la nova línia i la construcció de la subestació. I conclou que no s’ha encarregat cap estudi d’impacte ambiental.

Addicionalment –s’explica al contingut del recurs- la línia d’alta tensió nova transcorrerà per la Serralada de Marina.

Concretament –s’exposa-, els terrenys pels quals discorren les línies elèctriques, formen part del Parc de la Serralada de Marina, inclosa a la xarxa de parcs promoguts per la Diputació de Barcelona. Es troba regulat pel Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serra de Marina, de Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Tiana. El pla especial qualifica les zones travessades per les línies elèctriques com a zones d’alt interès ecològic i paisatgístic (ZIEP) i com a zones d’interès natural (ZIN). I bona part d’aquest parc, incloent un sector ocupat per les línies elèctriques, també està comprès en el Pla d’Espais d’Interès Natural impulsat i gestionat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i protegit pel Pla especial de protecció del mitjà natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

D’altra banda –conclou l’espai d’arguments en contra del projecte de REE- cal remarcar que la recent evolució i decreixement real de la demanda d’energia elèctrica a Catalunya, que s’explica per l’actual situació de desacceleració econòmica, contradiuen totes les previsions oficials realitzades en els estudis de planificació de la xarxa elèctrica. Aquests estudis són els que han servit de base per a la proposta de realització de la línia i subestació de 400 kv a Santa Coloma de Gramenet. Per això, quant a la demanda en energia elèctrica les necessitats actuals de l’àrea metropolitana de Barcelona ja no justifiquen la urgent necessitat d’executar aquests projectes.

 La manca d’urgència també es confirma pel fet que aquesta línia MAT preveu passar per Collserola i tancar l’anella pel Llobregat, i aquest traçat encara no esta ni projectat. Per tant, està pendent un posicionament metropolità sobre la MAT que afavoreixi una implantació ben integrada.

 L’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, que ha estat acompanyada en la presentació pública d’aquest recurs pels regidors i regidores colomencs responsables d’Urbanisme, Jordi Mas; de Medi Ambient, Alexandra Sevilla, i de Promoció de la Ciutat, Susana Abelló, ha dit que l’Ajuntament donarà suport a les iniciatives ciutadanes que es manifestin en contra de la creació de les instal·lacions de la MAT a Santa Coloma tal i com estan plantejades.

 És per tot això que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, tot i no estar en contra de la creació d’infraestructures que aportin progrés a la ciutat, vol que es replantegi la forma de fer arribat la MAT, amb estratègies de soterrament, allunyada dels nuclis d’habitants i evitant l’impacte mediambiental.   

 Núria Parlon ha remarcat que “aquesta ciutat no està en contra del progrés ni dels mitjans destinats a millorar la qualitat de vida del seu veïnat, però no s’han tingut en compte els diversos requeriments fets per l’Ajuntament a la manera com REE vol tirar endavant el projecte i no hi estem d’acord, perquè posa en perill una zona verda important per a la ciutadania i no s’ha fet un estudi ni de l’impacte ambiental ni de la repercussió que pot tenir en la salut de les personesPer tot aixòa Santa Coloma –ha dit l’alcaldessa– volem la MAT soterrada”.

 Suport de la ciutadania

 L’Ajuntament de Santa Coloma informarà la ciutadania sobre aquest recurs i li demanarà la seva implicació, en defensa de l’interès general,  afavorint alhora la creació d’un col·lectiu que impulsi una campanya que demani a REE que aturi els projectes previstos i que estudiï alternatives al pas de la MAT per la ciutat, amb el consens social i institucional.

 –  –  –

NOTA DE ICV-EUiA

ICV-EUiA dóna suport al recurs presentat per l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per evitar la instal·lació de la xarxa elèctrica de molt alta tensió (MAT) al seu pas pel terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Hem conegut que la línia de mot alta tensió, MAT, vol passar pels termes municipals de Santa Coloma, Badalona i Montcada i Reixac, afectant directament zones urbanes, i per tant, afectant barris, veïnat, béns i infraestructures de la zona urbana i forestal protegida.
Tot i entenent que Santa Coloma és una zona estratègica per la seva situació geogràfica a la conurbació metropolitana de Barcelona, volem expressar el següent.
 El nostre rebuig a l’aposta del govern central per la instal·lació de les MAT al nostre territori, deixant palès un cop més la seva indiferència i manca de diàleg i sensibilitat per les energies renovables i alternatives, tot donant suport als grans lobbys empresarials de les energies elèctriques.
 El nostre rebuig a un model energètic que ens subordina al subministrament d’energia elèctrica a països tercers i que no fa el debat necessari sobre quin model energètic volem en aquest territori.
 Aquest projecte suposa impactes substancials a nivell paisatgístic per la seva alçada, on les línies modificades afectaran el Parc de la Serralada de Marina, en zona forestal, sense respectar la distància recomanada d’edificis i habitatges, incrementant la contaminació acústica, i produint efectes negatius sobre la vegetació, per desforestacions greus i increment de l’erosió de les zones tractades.
 El nostre suport a les accions que des de la nostra ciutat i des de les zones afectades per aquesta MAT es facin per tal d’oposar-se a la seva futura instal·lació.
ICV-EUiA de Santa Coloma de Gramenet exigim la paralització de les obres d’execució del projecte d’una nova línia elèctrica a Santa Coloma de Molt Alta Tensió i la nul·litat de la seva declaració d’utilitat pública.
Cordialment,
Siscu Sánchez  i Xavi Pujols

–  –  –

NOTA DEL PSC

La MAT a Santa Coloma Soterrada!

SANTA COLOMA I LES GRANS INFRAESTRUCTURES

Santa Coloma és conscient de la seva condició estratègica de porta nord del centre metropolità de Barcelona, i que aquesta posició implica que sovint les infraestructures de connexió han de travessar, d’una manera o una altra, el terme municipal.

Santa Coloma entén que cal seguir millorant les infraestructures, però que cal fer-ho bé, sent respectuosos amb la condició urbana. Els anys del desarrollismo infraestructural ja han passat.

Santa Coloma és molt conscient del que vol dir recuperar l’orgull de ciutat solucionant barbaritats del passat. Han calgut importants esforços per aconseguir la integració d’infraestructures presents al seu municipi, sovint heretades de planificacions economicistes que, amb visions a curt termini, minusvaloraven l’impacte social i ambiental de la seva implantació.

Així, la B20 al pas per la ciutat es va integrar en part mitjançant una cobertura que ha deixat a la ciutat el Parc Europa. Encara queda pendent la darrera fase de cobertura que ens ha de permetre connectar millor el campus universitari de Torribera amb la ciutat.

Igualment, les torres d’alta tensió que passaven pel riu Besòs van ser soterrades mitjançant una galeria de serveis que ens permet gaudir del Parc Fluvial del Besòs. Parc Fluvial assolit gràcies a la recuperació ambiental d’un riu que s’havia convertit en una claveguera.

UNA NOVA INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA: LA MAT

Red Eléctrica Española, és empresa que cotitza en borsa i reparteix beneficis, que té com objecte desplegar les infraestructures que li indica el govern espanyol per a la gran distribució de l’electricitat. El govern planifica i paga a REE per l’execució d’aquestes infraestructures.

REE ha de dur a terme el projecte de l’anella d’alimentació de Molt Alta Tensió a la conurbació de Barcelona. És un projecte necessari per a garantir la qualitat del subministre elèctric, però sobre tot és un projecte dissenyat inicialment davant l’augment del consum elèctric al nostre país, que es produïa en el temps del boom econòmic.

Aquest és un projecte molt important i ambiciós, que afecta a molts municipis metropolitans, i que afecta significativament Santa Coloma de Gramenet.

UNA INFRAESTRUCTURA SENSE DEBAT SOCIAL

Red Eléctrica, amb la complicitat quan convé d’altres empreses elèctriques, està intentant implantar aquest pla per fascicles, fragmentant-lo en projectes parcials per evitar-se un debat social necessari, que saben que els conduiria a internalitzar costos d’integració ambiental, tan en entorns naturals com urbans.

En el cas de Santa Coloma, es coneixen des del 2008 fins a 3 projectes separats de REE per implantar una subestació de Molt Alta Tensió, fer arribar una línia des de Sant Fost, i fer sortir una línia cap a Barcelona. Adicionalment, Fecsa va presentar i executar el 2006 un projecte per introduir noves torres, que ara es revela necessari per a la correcta implantació d’aquest projecte d’anella.

Aquesta fragmentació els ha permés eludir la declaració d’impacte ambiental de la infraestructura.

La intenció de REE en aquest tram de l’anella metropolitana, és reaprofitar unes antigues torres dels anys 70, que travessen el parc de la Serralada de Marina, per a que a més a més de transportar línies d’alta tensió, en transportin de molt alta tensió. Per fer-ho, els cal implantar a la ciutat una nova subestació de Molt Alta Tensió que posi en servei aquesta línia.

UNA INFRAESTRUCTURA SENSE INTEGRACIÓ URBANA

Tan l’antiga línia, com la nova subestació, es troben a 150m del nucli habitat de Santa Coloma. El debat generat al voltant de l’arribada de la Molt Alta Tensió a les comarques gironines ha permés establir un seguit de criteris de distàncies mínimes que considerem que cal tenir present també en el nostre cas. Així la pròpia REE ha dissenyat la MAT a Girona de manera que queda a 500 metres dels nuclis urbans.

Segons l’actual projecte de REE, dins del radi de 500m des de les noves infraestructures de Santa Coloma resideixen més de 6.000 persones.

L’ajuntament rebutja aquest projecte pel seu nul esforç d’integració urbana.

UN DIÀLEG DE SORDS

L’ajuntament ha intentat en vàries ocasions establir sense èxit un marc de negociació amb REE que permeti trobar solucions alternatives a les inicialment proposades per l’empresa. La voluntat de l’ajuntament sempre ha estat la de minimitzar l’impacte de la nova infraestructura. El 2009 es va avançar inicialment en la integració paisatgística, però no es va poder anar més enllà.

L’ajuntament ha desplegat durant aquests anys una important activitat legal i administrativa d’oposició al disseny d’aquest projecte.

Finalment, per saltar-se l’oposició municipal, l’empresa ha utilitzat el subterfugi d’aconseguir la declaració d’interès públic de la infraestructura per part del consell de ministres. Aconsegueix així evitar haver de donar resposta a les exigències plantejades per l’ajuntament.

L’ajuntament ja ha presentat recurs davant del Tribunal Suprem per deixar sense efecte aquesta declaració.

UNA URGÈNCIA INTERESSADA

Red Eléctrica defensa la urgència de tirar endavant aquest projecte. De fet, ha manifestat la voluntat d’iniciar obres a finals d’any.

Però el projecte responia a una època amb increments continus de demanda elèctrica, i ara ens trobem en un moment de forta caiguda de la demanda, que està posant en crisi tots els escenaris previstos a la planificació energètica recent. No és doncs una necessitat urgent de la xarxa.

La resta del projecte d’anella metropolitana de Molt Alta Tensió es troba en un estat de disseny molt més embrionari. Es desconeix quin serà el futur del seu pas per Collserola, i quina serà la implantació de la central bessona de Desvern, al sud. Per tant, el projecte en el seu conjunt, a banda de no haver passat per un procés de debat social i de declaració d’impacte ambiental, té parts essencials pendents de resoldre.

Però Red Eléctrica sap que, donada l’actual situació econòmica i financera de les administracions, el Govern Central li podrà finançar molts pocs projectes nous. De fet darrerament ja se li ha comunicat que molts dels projectes inicialment previstos a la planificació han caigut de la mateixa. Aquest és dels pocs que compta amb tots els permisos. És un dels pocs projectes que REE pot executar a curt termini, i obtenir nous ingressos públics.

REE necessita construir ràpid aquest projecte per garantir-se el més aviat possible aquests nous ingressos. Al ser un projecte que reaprofita instal·lacions antigues, li és doblement rendible.

La urgència respon doncs a interessos corporatius. Ni la demanda ho justifica, ni el projecte tindrà després continuïtat (les futures fases no estan clares i no està previst que l’Estat tingui capacitat per finançar-les).

LA PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT

L’ajuntament exigeix l’aturada del procés d’implantació de la MAT a Santa Coloma en aquestes condicions.

Aquesta aturada ha de servir per establir un marc de debat constructiu entre l’Ajuntament i les companyies elèctriques amb presència al municipi. Debat que s’havia intentat engegar ara fa un any sense èxit pel desinterès de REE.

L’objecte d’aquest debat ha de ser la definició d’un Pla de Racionalització de les infraestructures elèctriques al municipi. La Direcció General de l’Energia de la Generalitat dóna recolzament a aquesta demanda i s’ha ofert per afavorir aquest procés.

Els objectius d’aquest pla han de ser la reducció de l’impacte paisatgístic i la garantia de distàncies de seguretat d’aquestes infraestructures, incloent quan convingui soterraments, ús compartit d’infraestructures, desmuntatge de torres redundants, etc.

 

En paral·lel, caldrà sintonitzar el desplegament de la Molt Alta Tensió al municipi amb la de la resta de l’Àrea Metropolitana, establint si convé marcs de debat supramunicipals.

Això implica el necessari replantejament en profunditat del projecte de Molt Alta Tensió de REE a Santa Coloma de Gramenet, que en els seus termes actuals compta i comptarà amb el rebuig frontal d’aquest Ajuntament.

Anuncis

Quant a Jordi Corachán
Periodista

10 Responses to L’alcaldessa declara la guerra a la MAT

 1. Pilar says:

  Todo mi apoyo, Nuria. No puede ser que nos pisoteen

 2. Juan C. Blanco says:

  Creo, sinceramente, que por la via legal está perdido, ya que pasarán la línea por la instalación y la subestación existentes (hay una servidumbre). Además, les ampara la declaración de interés social del Consejo de Ministros.

  Solo la presión social puede evitar lo inevitable. Con la que está cayendo, ¿está la gente para esto? Esperemos que la respuesta sea sí.

 3. Salva says:

  La trampa de la “declaración de utilidad pública” de la MAT en Santa Coloma de Gramenet la aprobó el consejo de ministros SOCIALISTA, cosa que no explicó ayer ni la alcaldesa ni su concejal del partido el señor Jordi Mas.

  Personalmente, me gustó la intervención de la concejal de medio ambiente (cabe recordar que es de iniciativa verds) porque fue la única que se atrevió a pedir en público la anulación de la declaración de utilidad pública de la MAT, delante de la alcaldesa y el resto de concejales, que ahora sólo pueden faltar a la verdad y esconder que fueron los de su partido en Madrid, los que cedieron a las presiones de las eléctricas con el este resultado; en nuestra ciudad, nos tenemos que comer la MAT.

  • Pep Puig says:

   Mire Salva, cuando el Gobierno español aprobó la línea MAT, de Muy Alta Tensión, había en Catalunya, Madrid, País Vasco y otros puntos de España una fuerte demanda eléctrica. Ahora, a causa de la crisis, el consumo ha bajado de forma extraordinaria. De modo, que no hay urgencia y se puede hacer de un modo más sostenible con el medio ambiente y con respeto para los vecinos de Las Oliveras y Can Franquesa.
   No es momento de reproches, sino de estar unidos.

 4. Emilio Tena says:

  ICV-EUiA de Santa Coloma de Gramenet exigim la paralització de les obres d’execució del projecte d’una nova línia elèctrica a Santa Coloma de Molt Alta Tensió i la nul·litat de la seva declaració d’utilitat pública.
  AL CARRER I AMB LA CIUTADANIA.

 5. Jaume Abello Teruel says:

  Ens preneu per ximples?… A qui voleu enganyar?

  RESOLUCIÓN EMO/741/2012, de 27 de marzo, por la que se da publicidad a la Resolución de 15 de febrero de 2012 de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (exp. 05/51068).

  TEXTO PUBLICADO

  Considerando que, en fecha 15 de febrero de 2012, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de 2011, por el que se declara de utilidad pública y se aprueba a Red Eléctrica de España, SAU, el proyecto de ejecución de la modificación de las líneas a 220 kV Sentmenat-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can Jardí para la conexión del circuito a 400 kV Pierola-Santa Coloma, en los términos municipales de Santa Coloma de Gramenet, Sentmenat y Castellar del Vallès (provincia de Barcelona) (exp. 05/51068);

  Visto lo que dispone el artículo 128 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,

  Resuelvo:

  Publicar la Resolución de fecha 15 de febrero de 2012 de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el anexo de esta Resolución.

  Contra la Resolución que se publica se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, de acuerdo con lo que dispone el artículo 58 y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

  Barcelona, 27 de marzo de 2012

  Josep Canós i Ciurana

  Director general de Energía, Minas y Seguridad Industrial

  Anexo

  Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de 2011, por el que se declara de utilidad pública y se aprueba a Red Eléctrica de España, SAU, el proyecto de ejecución de la modificación de las líneas a 220 kV Sentmenat-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can Jardí para la conexión del circuito a 400 kV Pierola-Santa Coloma, en los términos municipales de Santa Coloma de Gramenet, Sentmenat y Castellar del Vallès, en la provincia de Barcelona.

  Habiéndose producido el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 18 de noviembre de 2011, por el que se declara de utilidad pública y se aprueba a Red Eléctrica de España, S.A.U. el proyecto de ejecución de la modificación de las líneas a 220 kV Sentmenat-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can Jardí para la conexión del circuito a 400 kV Pierola-Santa Coloma, en los términos municipales de Santa Coloma de Gramenet, Sentmenat y Castellar del Vallès, en la provincia de Barcelona, esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:

  Ordenar la publicación del referido Acuerdo de 18 de noviembre de 2011, cuyo texto literal es el siguiente:

  Visto el expediente incoado en la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalidad de Cataluña, a instancia de Red Eléctrica de España, S.A., con domicilio en La Moraleja, Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes nº 177, solicitando autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación que se cita.

  Resultando que la petición de Red Eléctrica de España, S.A. ha sido sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, habiéndose presentado alegaciones por parte de un particular que fueron contestadas por Red Eléctrica de España, S.A.U.

  Resultando que el expediente se ha tramitado de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y con las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, habiéndose solicitado informes al Servicio de Vías Locales de la Diputación de Barcelona, a la Dirección General de Urbanismo de la Generalidad de Cataluña, a la Administración de la Comunidad de Usuarios de las Galerías de las Rondas de Barcelona, Plaza de las Glorias y de las del Besos, a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., a la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona, al Ayuntamiento de Sentmenat, al Ayuntamiento de Castellar del Valles y al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

  Resultando que el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet manifestó su oposición al proyecto, basando sus alegaciones, fundamentalmente en la ubicación de la instalación, que considera se encuentra muy cerca del núcleo urbano, y solicita un cambio en la ubicación de la misma. Red Eléctrica de España, S.A., contesta a las alegaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet manifestando que la solución planteada por este Organismo además de tener un mayor impacto ambiental, supondría un mayor coste para el sistema eléctrico, debido a los nuevos tendidos aéreos y subterráneos que supondría. Una vez se da traslado de este informe al Ayuntamiento, éste se reitera en su petición de cambiar la ubicación de la instalación objeto del proyecto.

  Resultando que la ampliación de la instalación se encuentra incluida en el documento denominado “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016”, aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de mayo de 2008.

  Vista la Resolución de fecha 27 de julio de 2011 de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S.A.U. la modificación de las líneas a 220 kV Sentmenat-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can Jardí para la conexión del circuito a 400 kV Pierola-Santa Coloma.

  Considerando que la modificación de estas líneas tiene como objeto conectar la futura subestación a 400 kV de Gramenet, ubicada en Santa Coloma de Gramenet, mediante la línea Pierola-Santa Coloma, a 400 kV, impulsado por la necesidad de reforzar la red de transporte, ya que debido a la elevada demanda existente en la zona de Barcelona, así como al incremento de demanda esperado, se hace necesario en la zona un nuevo apoyo desde la red de 400 kV que permita garantizar el suministro y la calidad del servicio, evitando las elevadas cargas que en el corto plazo se observan en la transformación 400/220 kV de la zona.

  Considerando lo dispuesto en los artículos 148.1 y 131.6 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el que especifica que la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas, salvo en el caso de que se mantuviesen expresamente oposiciones u objeciones sobre la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución por parte de administraciones u organismos públicos consultados, en cuyo caso la resolución del expediente corresponde al Consejo de Ministros.

  Considerando que en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la declaración de utilidad pública llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

  Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.

  En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, en su reunión del día 18 de noviembre de 2011 acuerda:

  —1 Declarar la utilidad pública la modificación de las líneas a 220 kV Sentmenat-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can Jardí para la conexión del circuito a 400 kV Pierola-Santa Coloma, en los términos municipales de Santa Coloma de Gramenet, Sentmenat y Castellar del Vallès, en la provincia de Barcelona, cuyo titular es Red Eléctrica de España, S.A.U., a los efectos previstos en el mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

  —2 Aprobar a Red Eléctrica de España, S.A. el proyecto de ejecución de la modificación de dichas líneas, que consiste en:

  Conectar la nueva subestación de Santa Coloma 400 kV mediante la línea Pierola – Santa Coloma 400 kV. Dicha línea quedará constituida por tramos existentes en la red de transporte: tramo Pierola-Sentmenat 400 kV (de la línea Begues – Sentmenat 400 kV) y el paso a operar en 400 kV del tramo Sentmenat – Santa Coloma pertenecientes a las líneas de 220 kV Sentmenat – Canyet y Sant Fost – Sant Andreu (constituyéndose las conexiones en 220 kV Sant Fost-Canyet y Canyet-Santa Coloma) mediante nuevos tendidos en la salida de Sentmenat y en la entrada de Santa Coloma, cuyas características principales son:

  Sistema: corriente alterna trifásica.

  Tensión nominal: 400 kV.

  Capacidad térmica de transporte por circuito: 1.328 MVA (1.829 MVA nuevo trazado).

  Número de circuitos: Uno.

  Número de conductores por fase: Dos.

  Conductores: Cardinal AW.

  Cables de tierra: Dos, acero recubierto de Aluminio.

  Tipo de aislamiento: Aisladores compuesto tipo 2.

  Apoyos: Torres metálicas de celosía.

  Cimentaciones: De zapatas individuales.

  Puesta a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.

  Longitud aproximada del nuevo trazado: 605 m.

  Términos municipales afectados: Sentmenat, Castellar del Vallès, Santa Coloma de Gramenet en la provincia de Barcelona.

  —3 Publicar el texto del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

  Este Acuerdo es definitivo en la vía administrativa, pudiendo interponer en su contra recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

  Madrid, 15 de febrero de 2012

  Jaime Suárez Pérez-Lucas

  Director general

  PG-310884 (12.114.020)

 6. Josep Pérez says:

  Com a mínim abans del 15 de febrer de 2012, en que es va redactar una “Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas” sobre la qüestió, l’Ajuntament ja tenia contstància del projecte. A més han tingut prou temps des del 27 de març en que es va fer pública per, a més de fer el recurs al Tribunal Suprem, informar a la ciutadania sobre la qüestió i intentar comptar amb el suport dels agents socials de la ciutat.

  “Resultando que el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet manifestó su oposición al proyecto, basando sus alegaciones, fundamentalmente en la ubicación de la instalación, que considera se encuentra muy cerca del núcleo urbano, y solicita un cambio en la ubicación de la misma. Red Eléctrica de España, S.A., contesta a las alegaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet manifestando que la solución planteada por este Organismo además de tener un mayor impacto ambiental, supondría un mayor coste para el sistema eléctrico, debido a los nuevos tendidos aéreos y subterráneos que supondría. Una vez se da traslado de este informe al Ayuntamiento, éste se reitera en su petición de cambiar la ubicación de la instalación objeto del proyecto.”

  Per què l’equip de govern no ho ha fet públic fins ara? Interès partidista?

 7. Joan Guardado says:

  O sea señor Abelló que de toda esta información deduzco que el Ayuntamiento, nunca ha querido la subestación ni el tendido aéreo. Y que reirtera su oposición en dos ocasiones.

  Y los de REE no nos hacen ni caso

  “Resultando que el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet manifestó su oposición al proyecto, basando sus alegaciones, fundamentalmente en la ubicación de la instalación, que considera se encuentra muy cerca del núcleo urbano, y solicita un cambio en la ubicación de la misma. Red Eléctrica de España, S.A., contesta a las alegaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet manifestando que la solución planteada por este Organismo además de tener un mayor impacto ambiental, supondría un mayor coste para el sistema eléctrico, debido a los nuevos tendidos aéreos y subterráneos que supondría. Una vez se da traslado de este informe al Ayuntamiento, éste se reitera en su petición de cambiar la ubicación de la instalación objeto del proyecto”

 8. Jaume Abello Teruel says:

  La MAT que els va parir

  Amb la MAT podem fer un símil amb la invasió de l’Iraq: Bush, Blair i Aznar no paren d’insistir en les armes de destrucció massiva per a justificar-la. Són els caps visibles del complot però darrera hi ha el lobby energètic que vol controlar les reserves de petroli iraquianes. La línia MAT s’ha enfocat de la mateixa manera. Tenim uns polítics que no paren de repetir que és imprescindible. Cal saber però que el projecte ha estat dissenyat per REE amb l’única finalitat d’augmentar els seus beneficis. Com és possible que el govern declari d’interès públic un projecte privat i el defensi a mort? Veure’m en un futur Nadal, Montilla o Mas a la presidència de REE? El seu president actual, Atienza, fou secretari d’Indústria del PSOE. Els catalans hem de saber que la MAT ja va ser rebutjada al País Basc i a l’Aragó, on també van intentar argumentar la necessitat de la infrastructura però vés per on no va “colar”. Aquí, en canvi, tot és diferent: ens venen gat per llebre. Quan hi ha apagades aprofiten per dir que fa falta la MAT, però la realitat és que la xarxa de distribució d’energia està en mal estat i peta pertot arreu. A més, uns 60 municipis de Catalunya han demanat al govern que justifiqui amb dades tècniques la necessitat de la línia. En no rebre resposta, varen decidir contractar pel seu compte una consultora energètica, però aquesta no ha pogut elaborar cap informe perquè ni Indústria ni REE no volen donar les dades que se’ls demana.

  La MAT és conseqüència d’un model energètic gens respectuós amb el territori i la seva gent, dissenyat per empreses energètiques per treure el màxim benefici. Si es potenciés realment l’estalvi i l’eficacia energètica, es generés energia a prop del lloc de consum i es fomentessin les energies renovables, Catalunya seria un dels països més competitius de la UE. Això, però, no podrà ser amb la classe política que tenim, que no coneix la realitat del territori ni de la seva gent i menteix als ciutadans per afavorir les empreses privades.

  -Núria Olivella Queralt, Figueres

  Carta enviada als diaris el 18 de maig de 2007

  Núria Olivella, no publicat a cap diari.” AQUESTA ES LA SEVA DEMOCRACIA”

  02-11-2007

 9. Retroenllaç: INFORME: La postura dels partits sobre la MAT « Gramenet 2.0

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: